Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Chúc mừng bổn mạng

Anh em mình, ai bổn mạng Thánh Giuse thì mình xin chúc mừng nhé...

CHÚC   tụng danh Chúa cao sang
MỪNG  khen Cha Thánh gian nan chẳng nề
BỔN      mạng : Thánh Cả Giuse
MẠNG  con , Cha dắt về quê Thiên Đường.Xin  bấm vào dòng link này để nghe bài hát , thay cho lời chúc mừng của mình.    Cảnh ken.


Không có nhận xét nào: