Thứ Năm, 8 tháng 9, 2011

Mẹ Đầy Ơn Phúc Lạ

Thân tặng các anh SB72 nhân ngày lễ Sinh Nhật Mẹ

Ơn đầy đức trọng Chúa ban
Hiển vinh trời đất muôn phần phúc thay
Trần gian nghịch cảnh lưu đầy
Mẹ nguồn hy vọng Sao Mai dẫn đường
...
Mẹ là đóa huệ ngát hương
Băng trinh ngọc tuyết dịu dàng thiện tâm
Chịu cay nuốt đắng âm thầm
Đồng công cứu chuộc nổi trôi tội đời
...
Kính mừng Mẹ Thánh cao vời
Thương con châu lệ Mẹ rơi nhạt nhòa
Khắp nơi tội, khổ gần xa
Hiện ra cảm hóa con người canh tân
...
Đời con tội lỗi muôn vàn
Bon chen bất xứng vị lòng Chúa yêu
Cậy trông Mẹ chỉ muôn điều
Biển bờ xa khuất nan thuyền lênh đênh
...
Giúp con xám hối tội tình
Thực hành chân lý hy sinh khiêm nhường
Bên Mẹ sẽ được ủi an
Tâm hồn sung mãn thánh ân tuôn trào
...
HC

Không có nhận xét nào: