Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

Hình Gia Đình Dao

Gởi các bạn hình gia đình Dao chụp mùa Giáng Sinh vừa rồi.
Dao,  bà xả  Nhi, con trai Tony, và con gái Leanne
Monstreal 2009Không có nhận xét nào: