Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Chia Buồn với Gia Đình Dao


Nhận được tin buồn từ Sài Gòn, Việt Nam
Ba của bạn
Nguyễn Ý Quỳnh Dao lớp SB72 là ông Inhaxiô Nguyễn Ý Nhạc
vừa qua đời tại Bình Triệu vào lúc 13 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2009
Gia đình Sao Biển 72 xin chia buồn cùng bạn Nguyễn Ý Quỳnh Dao .
Xin cầu nguyện nhiều cho linh hồn Cụ
Inhaxiô

Thành Kính
Gia Đình Sao Biển 72


Không có nhận xét nào: