Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Than Goi Anh Em Vai Tam Hinh Mot So Anh Em 72

Anh em,
Hinh chup lan gap go mot so anh em o Saigon 12/2008.
Trong hinh se co: Viet, Sinh, Duong, Dinh, Ha, Le (khong sure), Cuong.
Cuong.

Chụp trước Manor, Sài Gòn

Cheer!

Cafe Thềm Xưa


Không có nhận xét nào: