Thứ Năm, 15 tháng 5, 2008

Anh em Sao Biển gặp gở -5/2008

Vài tấm hình AE Sao Biển 72 tập trung ở nhà Định ở Cam Ranh nhân dịp khánh thành nhà máy Phú AnKhông có nhận xét nào: