Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Chia buồn cùng bạn Nguyễn Thanh Túc

Nhận được tin buồn từ Kinh D Thạnh An, Hậu Giang

Chị Ba của bạn Nguyễn Thanh Túc SB72
Bà Matta Nguyễn thị Tảo

Đã được Chúa gọi về hôm nay, ngày 2/12/2019.
Bà Matta Nguyễn thị Tảo
1957-2019

Xin chia buồn cùng Túc và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn MATTA

Không có nhận xét nào: