Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

In Memoriam: Bạn Dũng Petit


Hôm nay là ngày giổ một năm của Dũng
Xin góp một lời cầu nguyện cho linh hồn người bạn học xưa.

*


Không có nhận xét nào: