Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Viếng mộ


Hôm nay, 19/5/2020, giỗ giáp năm cha giáo Tadéo Phan Đình Tạc.
Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện!
Không có nhận xét nào: