Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

CHA THÁNH TRONG TÔI - Một tác phẩm của nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng SB72

Một tác phẩm của nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng SB72


ĐGM Jean Cassaigne (1895 - 1973).
Vị Cha của Người Cùi Di Linh.
Một số hình ảnh về di vật của Ngài. Tại nhà truyền thống GP Đà Lạt.
Hình chụp với Cha Long,Cha Ngọc,Cha Sinh 2018.
Tìm về cuộc sống của Ngài cũng là lúc soi lại bóng mình.
Mùa chay 2020.

Không có nhận xét nào: