Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Anh em SB72 gặp gỡ gia đình bạn Kỉnh

Dịp mừng lễ Thượng Thọ mẹ cha Cần và bạn Kỉnh, anh em SB72 có dịp gặp gỡ tại Hà Dừa.
Hình Thắng gởiBạn được mời xem anbom ảnh của Nguyễn Đức Thắng 72: Mừng Thọ Bà Cố Maria
Mừng Thọ Bà Cố Maria
17-03-2011
bởi Nguyễn Đức Thắng 72
Tin nhắn từ Nguyễn Đức Thắng 72:

Không có nhận xét nào: