Thứ Năm, 5 tháng 6, 2008

Mini reunion in VA


From: Quy Tran
Subject: Mini reunion in VA
To: "'CuuSaoBien'" <cuusaobien@googlegroups.com>
Date: Thursday, June 5, 2008, 3:11 PM

Anh em,

 

Tuần trước có việc đi ngang qua VA. Năm chàng ngự lâm pháo thủ SB họp mặt tại nhà anh Nguyễn Long Định. Xin chia sẻ cùng anh em một tấm hình để nhận diện nhau sau hơn 35 năm.

 

Từ trái qua phải:

Trần Văn Quý, SB 65

Phi, SB 62

Nguyễn Trọng Tôn, SB 60

Nguyễn Long Định, SB 61

Cường, SB 72.

 

Hình này do chú Cường chụp. Cuộc họp mặt có đầy đủ vợ con của các anh em, trừ tại hạ.

 

Thân,

Quý


Không có nhận xét nào: